hydroizolační nátěry NAVOM

    NAVOM

Poznámka : aktuální ceník materiálů je ke stažení v záložce "ke stažení"


Hydroizolace

Izolace stěn, podlah i stropních konstrukcí

zamezení průniku tlakové vody a zajištění vodotěsnosti stěn, podlahových i stropních konstrukcí... více >>>

Sanace objektů

Opravy vlhkého nebo prosoleného zdiva

hmoty pro sanaci betonových a zděných konstrukcí proti atmosférickým vlivům, tlakovému účinku vody a zemní vlhkosti ... více >>>

Stop vlhkosti

Izolace ve stavebnictví

sanace vlhkého zdiva od vzlínající vlhkosti, těsnění dutin, spar zdiva  ... více >>>

Izolační hmoty

Těsnící tmely a nátěry

hydroizolační tmely pro utěsneni prostupů proti tlakové vodě, trhliny a pracovní spáry betonových a železobetonových konstrukcí ... více >>>

Hydroizolační nátěry

Hydroizolační nátěrové hmoty

pro ochranu konstrukcí a zařízení z oceli a betonu ve styku s vodou a chemikáliemi ... více >>>

Hydroizolační tmely 

Tmely určené pro vlhké prostředí

tmelení konstrukcí a zařízení z oceli a betonu, těsnění jímek, nádrží, vodojemů ... více >>>

Sortiment ...

... výroba, dodávka a aplikace hydroizolační, antikorozní hmoty NAVOM, těsnění jímek, nádrží, vodojemů, sanace betonových konstrukcí, mokrých suterénů, protikorozní ochrana oceli, hydroizolační nátěrové hmoty a tmely pro ochranu konstrukcí a zařízení z oceli a betonu ve styku s vodou a chemikáliemi proti korozi, protikorozní ochrana oceli ...

Reference

Nátěry ocelových konstrukcí
stavby a konstrukce oceli vystavené vlivu vlhkosti a vodě, účinkům chemických látek jako je čpavek, louh, benzen, toulen, xylen ...

Nátěry nádrží a vodojemů
konstrukce pod hladinou vody, vodojemy, jímky , ČOV, žumpy, nádrže na chemikálie včetně ropných produktů ...


odkazy :
..........................................................................................................................................................................................................................................


alt

text

      

hydroizolace - přehled sortimentu
použití hydroizolačních nátěrů a tmelů