Navom


Nátěrová hmota PUP
antikorozní a vodotěsná nátěrová hmota pro uzavřené prostory

Charakteristika :  dvousložkový antikorozní a hydroizolační nátěr z anorganického pojiva, pigmentu, inhibitoru, zvláčňovadel, přísad a vody. Barva je šedozelená nebo bílá, matová.  

Doporučené použití : Na ochranu  betonových a ocelových konstrukcí proti vodě a chemickým vlivům, odkrytých ocelových armatur v poškozených železobetonových konstrukcí, oceli a betonu proti korozi, vnitřních i vnějších stěn nádrží na uhlovodíky, vodojemů z oceli, betonu, železobetonu a z cihel na pitnou vodu, zatékání balkónů a loggií a teras, těsnění tlakové vody, zařízení a stěn podzemních kolektorů, ocelových nádrží na horkou vodu. Sanace betonových konstrukcí a vlhkého zdiva od vzlínající vlhkosti.

Vlastnosti a funkce výrobku: Materiál může být nanášen na suchý i vlhký povrch i při relativní vlhkosti až do 100%, na zkorodovaný povrch, neobsahuje organická rozpouštědla.

Ocel - antikorozní a vodotěsný účinek je založen na reakci agresivních složek prostředí s nátěrem za vzniku nerozpustných komplexních solí, které zaplňují póry a kapiláry soustavy materiál - nátěr. Ochranná vrstva se stane nepropustná jak pro vodu, tak kyslík a ostatní faktory podporující korozi, za současného ochranného působení zvýšeného pH zamezující další korozi na styku s materiálem NAVOM PUP

Beton a porézní materiály - rozpustné složky pronikají do chráněného materiálu vlivem osmotického tlaku.. Na rozhraní chráněného materiálu a nátěru je vytvořena pružná vrstva zajišťující jeho přilnavost. Při styku s vodou pružná složka bobtná a vytvoří se komplexní soli zaplňující póry a kapiláry soustavy materiál - nátěr, nátěr vytváří na povrchu betonu vodotěsnou vrstvu, která vytváří s betonem trvalý celek.

Je vysoce přilnavý k betonu, cihle,oceli, osinku

Ve vlhkém i suchém prostředí je neklouzavý


Odolnost:
Nátěr odolává sladké i mořské vodě, horké pitné a průmyslové vodě 80 až 100 oC, tvrdosti 12 až 25 oN, vodnímu roztoku při trvalém zatížení v rozmezí pH 5,5 až pH 14, odolává uhlovodíkům, vydrží velké teplotní změny - teplotní součinitel stejný s betonem a ocelí. Odolává tlakové vodě. Odolává agresivnímu vnějšímu prostředí pro stupeň agresivity 1,2,3 dle ČSN 038203.

Technické údaje :
Objemová hmotnost : 1800 až 1900 kgm-3
Přídržnost k podkladu : 1,5 - 2,7 Mpa
Vodotěsnost po 100 hodinách vlhkostního uložení 0,0 mlcm-2
Životnost v některých případech prokázána více jak 25 let
Požární odolnost : hmota nezápalná a nehořlavá

Aplikace : Příprava povrchu:  odstranění nečistot, mastnoty, nepřilnavé rzi, slabě lpících nátěrů, zdrsnění dobře lpících nátěrů  
Nanášení:  štětcem, válečkem, vhodnou stříkací pistolí
při relativní vlhkosti až do 100 % a teplotách 0 0C až 50 oC
schnutí nátěru vrstvy do 0,2 mm při 20 0C 1 - 2 hodiny, pod 15 oC a relativní vlhkosti 100 %
24 až 100 hodin, obvykle 24 hodin v běžných podmínkách
počet vrstev - min. 2 nátěry, pro vodní prostředí 3 nátěry
následující vrstva se nanáší na dokonale vyschlou předchozí vrstvu

Spotřeba:  hydroizolace železobetonových konstrukcí 1 kg m-2 pro 2 - 3 nátěry
sanace vlhkého zdiva 1,3 - 1,8 kg m-2 pro 2 nátěry
sanace železobetonu 1,2 kg m-2 pro 2 - 3 nátěry
ochrana oceli proti korozi 0,8 - 1 kgm-2 pro 2 - 3 nátěry

Balení:  25 kg v papírových pytlích s PE vložkou
10 kg v papírových pytlích s PE vložkou
5 kg v kbelících nebo PE sáčcích
1 kg v PE sáčcích  
Skladování:  V krytých skladech a neporušených obalech 36 měsíců  

Bezpečnostní informace :
zdravotně nezávadný
nezápalný a nehořlavý


Osvědčení :
Certifikát č. 01-9391
Protokol č. 5/97 o zkouškách vůči agresivním roztokům
Protokol č. 6/97 o zkouškách vůči motorové naftě a benzínu
 
zpět >>>

 

This template downloaded for