Navom

Nátěrová hmota BET
vodotěsná nátěrová hmota na beton


Charakteristika : dvousložkový hydroizolační nátěr z anorganického pojiva, pigmentu, inhibitoru, zvláčňovadel, přísad a vody. Barva je šedozelená nebo bílá matová.

Doporučené použití :
Na ochranu betonových konstrukcí s nižší pevností proti vodě a chemickým vlivům, betonu proti korozi, vnějších stěn nádrží na uhlovodíky. Sanace betonových konstrukcí.

Vlastnosti a funkce výrobku: Materiál může být nanášen na suchý i vlhký povrch i při relativní vlhkosti až do 100%, neobsahuje organická rozpouštědla.

Beton - rozpustné složky pronikají do chráněného materiálu. Na rozhraní chráněného materiálu a nátěru je vytvořena pružná vrstva zajišťující jeho přilnavost. Při styku s vodou pružná složka bobtná a vytvoří se komplexní soli zaplňující póry a kapiláry soustavy materiál - nátěr, nátěr se stává vodotěsný.  Je vysoce přilnavý k betonu, cihle, oceli, osinku. Ve vlhkém i suchém prostředí je neklouzavý.

Odolnost:
Nátěr odolává sladké i mořské vodě, horké pitné a průmyslové vodě 80 až 100 oC, tvrdosti 12 až 25 oN, vodnímu roztoku při trvalém zatížení v rozmezí pH 5,5 až pH 14, odolává uhlovodíkům, vydrží velké teplotní změny - teplotní součinitel stejný s betonem a ocelí. Odolává tlakové vodě. Odolává agresivnímu vnějš ímu prostředí pro stupeň agresivity 1,2,3 dle ČSN 038203.

Technické údaje :
Objemová hmotnost : 1800 až 1900 kgm-3
Přídržnost k podkladu : 1,5 - 2,7 Mpa
Vodotěsnost po 100 hodinách vlhkostního uložení 0,0 mlcm-2
Životnost v některých případech prokázána více jak 25 let
Požární odolnost : hmota nezápalná a nehořlavá

Aplikace : Příprava povrchu:  odstranění nečistot, mastnoty, zdegradovaného betonu. Pevnost betonu min. 10 MPa
Nanášení:  štětcem, válečkem, vhodnou stříkací pistolí
při relativní vlhkosti až do 100 % a teplotách 0 oC až 50 oC
schnutí nátěru vrstvy do 0,2 mm při 20 oC 1 - 2 hodiny, pod 15 oC a relativní vlhkosti 100 %
14 až 100 hodin, obvykle 24 hodin v běžných podmínkách
počet vrstev - min. 2 nátěry, pro vodní prostředí 3 nátěry
následující vrstva se nanáší na dokonale vyschlou předchozí vrstvu

Spotřeba:  hydroizolace betonových a železobetonových konstrukcí 1 kg m-2 pro 2 - 3 nátěry
sanace železobetonu 1,2 kg m-2 pro 2 - 3 nátěry

Balení:  25 kg v papírových pytlích s PE vložkou
10 kg v papírových pytlích s PE vložkou
5 kg v kbelících nebo PE sáčcích
1 kg v PE sáčcích 
Skladování:  V krytých skladech a neporušených obalech 36 měsíců 
Bezpečnostní informace :
zdravotně nezávadný
nezápalný a nehořlavý
při aplikaci se uvolňuje cca 1 g čpavku na 1 kg hmoty


Osvědčení :
Certifikát č. 01-9391
Protokol č. 5/97 o zkouškách vůči agresivním roztokům
Protokol č. 6/97 o zkouškách vůči motorové naftě a benzínu
 
zpět >>>

   

This template downloaded for