Navom

Hydroizolační tmel TPV
antikorozní a vodotěsný tmel pro pitnou vodu

 
Charakteristika : třísložkový antikorozní a hydroizolační tmel ve vlhku rozpínavý z anorganického pojiva, pigmentu, inhibitoru, zvláčňovadel, přísad a vody. Barva je šedozelená nebo bílá, matová.

Doporučené použití : Těsnění  trhlin a pracovních spar v betonových a železobetonových konstrukcí proti vodě a chemickým vlivům z positivní i negativní strany nádrží na vodu, uhlovodíky a chemikálie. Těsnění odkrytých ocelových armatur v poškozených železobetonových konstrukcích, těsnění tlakové vody, spar montovaných kanalizačních šachet, hrdel potrubí z betonu a kameniny, balkónů, loggií a teras proti zatékání. Sanace betonových a železobetonových konstrukcí, reprofilace povrchu, těsnění pracovních spar a trhlin, náhrady krytí betonářské výztuže. Sanace vlhkého zdiva od vzlínající vlhkosti, těsnění lunkrů, kaveren, dutin, spar zdiva cihelného, kamenného, betonového, smíšeného, tvárnicového.


Vlastnosti a funkce výrobku: Materiál může být nanášen na suchý i vlhký povrch i při relativní vlhkosti až do 100 % , neobsahuje organická rozpouštědla. Ve vlhkém prostředí a ve vodě je rozpínavý. Je přilnavý k betonu, cihle,oceli, osinku.

Odolnost:
Tmel odolává sladké i mořské vodě, horké pitné a průmyslové vodě 80 až 100 oC, tvrdosti 12 až 25 oN, vodnímu roztoku při trvalém zatížení v rozmezí pH 5,5 až pH 14, odolává uhlovodíkům, vydrží velké teplotní změny - teplotní součinitel stejný s betonem a ocelí. Odolává tlakové vodě. Odolává agresivnímu vnějšímu prostředí pro stupeň agresivity 1,2,3 dle ČSN 038203.

Technické údaje :
Objemová hmotnost : 1800 až 1900 kgm-3
Pevnost v tahu za ohybu : 5,6 Mpa
Pevnost v tlaku : 39,9 Mpa
Přídržnost k podkladu : 1,13 Mpa
Vodotěsnost po 100 hodinách vlhkostního uložení 0,0 mlcm-2
Životnost v některých případech prokázána více jak 25 let
Požární odolnost : hmota nezápalná a nehořlavá

Aplikace : Příprava povrchu:  odstranění nečistot, mastnoty, nepřilnavé rzi, provedení základního nátěru NAVOM PPV (PUP) pro zvýšení přilnavosti 
Nanášení:  špachtlí, spárovačkou, ocelovým hladítkem, lití tekutého tmelu i pod tlakem při relativní vlhkosti až do 100 % a teplotách 0 oC až 50 oC tvrzení - od povrchu do vnitřku cca 3 dny 
Spotřeba:  1 kg tmelu je cca 1 dm3 
Balení:  25 kg v papírových pytlích s PE vložkou
10 kg v papírových pytlích s PE vložkou
5 kg v kbelících nebo PE sáčcích
1 kg v PE sáčcích 
Skladování:  V krytých skladech a neporušených obalech 36 měsíců 

Bezpečnostní informace :
zdravotně nezávadný, nezápalný a nehořlavý, obsahuje čpavek


Osvědčení :
Certifikát č. 01-9391
protokol č. 5/97 o zkouškách vůči agresivním roztokům
Protokol č. 6/97 o zkouškách vůči motorové naftě a benzínu


zpět >>>


  

This template downloaded for