Navom

Hydroizolační tmel RTT
rychletuhnoucí hydroizolační tmel


Charakteristika : Jednosložkový tmel rychletouhnoucí šedé barvy.

Doporučené použití :

Těsnění tlakové vody : trhlin a pracovních spar v betonových a železobetonových konstrukcí, spar montovaných kanalizačních šachet, hrdel potrubí z betonu a kameniny, zdiva cihelného, kamenného a smíšeného.


Vlastnosti a funkce výrobku: Materiál je určen k těsnění průsaků a průniků tlakové vody. Ve vlhkém prostředí a ve vodě je rozpínavý. Je přilnavý k betonu, cihle,oceli, osinku.

Odolnost:
Odolává tlaku vodního sloupce min. 12 m

Technické údaje :
Objemová hmotnost prášku: 1100 až 1300 kgm-3
Objemová hmotnost tmeku : 1900 až 2100 kgm-3
Pevnost v tahu za ohybu :
Pevnost v tlaku : po 10 minutách 2,5 Mpa,  po 24 dnech 55,0 Mpa
Požární odolnost : hmota nezápalná a nehořlavá

Aplikace : Příprava povrchu:  odstranění nečistot, mastnoty 
Nanášení:  špachtlí, spárovačkou
při relativní vlhkosti až do 100 % a teplotách 0 oC až 50 oC
tuhnutí v závislosti na teplotě cca 3 - 10 minut, při teplotách méně jak 5 oC použít ohřátou vodu cca 20 oC
utěsněná místa je nutno opatřit 1x nátěrem hmotou NAVOM 2 PPV (NAVON PUP) nebo přetmelit tmelem NAVOM TPV

Spotřeba:  1 kg tmelu je cca 1 dm3
Balení:  25 kg v papírových pytlíc h s PE vložkou
10 kg v papírových pytlích s PE vložkou
5 kg v kbelících nebo PE sáčcích
1 kg v PE sáčcích 
Skladování:  V krytých skladech a neporušených obalech 36 měsíců 

Bezpečnostní informace :  nezápalný a nehořlavý

zpět >>>

 

This template downloaded for